Bedömningar 2021

Anmälan brukar öppna på TDB i slutet av mars och aviseras i god tid på våra sociala medier samt hemsida. 

Ung- och ridhästtest

Lördag-söndag 8-9 maj
Endast Unghästtest
Domare: Jan-Ove Olsson (exteriör), Marianne Leffler (hoppning) och GunBritt Pettersson (ridprov).

Anmälan

Lördag-söndag 29 – 30 maj 
Rid- och Unghästtest
Domare: Ove Stenson (exteriör), Susanne Axén (hoppning) och Ulrika Jacobs (gångarter/ridprov).

Anmälan

Söndag-måndag 20 – 21 juni
Rid- och Unghästtest
Domare: Jan-Ove Olsson (exteriör), Marianne Leffler (hoppning) och Ulrika Jacobs (gångarter/ridprov).

Anmälan

Proposition samtliga test

Vi har härliga priser att dela ut från våra samarbetspartners, och som ni alla känner till är Back on Track ny i gänget och delar ut en MIPS EQ3-ridhjälm till det ekipage som är lagom utbildad för sin ålder och ger ett harmoniskt och väl förberett intryck.

Uppdaterade regelverk:

Unghästtest

Ridhästtest

De viktigaste ändringarna:

  • Du kan nu delta grenspecifikt i Ridhästtestet med din 4-åring eller 5-åriga fölsto, förutsatt att din häst tidigare deltagit i Unghästtest. Har den inte gjort det kan du antingen välja att visa den först i unghästtest, därefter grenspecifikt. Alternativt är att du gör precis som innan, deltar i ett allsidigt test i Ridhästtestet (gångarter, extriör och antingen löshoppning eller löshoppning). Se bild längst ner på sidan.
  • Unghästtestet (tidigare kallat 3-årstest) öppnas för 4-åringar som inte gjort unghästtest som 3-åring. De kan få diplom, men kan inte kvala till championat.
  • Åldersgräns för öppen klass vid Ridhästtest(tidigare kallad kvalitetstävlan) tas bort.
  • Öppen klass öppnas även för hingstar. Nu får du delta med sto, hingst eller valack.
  •  Hoppbanan för 4-åringarna modifierad, nu ett galoppsprång i kombinationen istället för två.