Bedömningar

Årets datum 2018 Unghästtest. Fölens datum kommer senare under våren, prel. tid är två helger i augusti, fyra visningsdagar.

Samtliga unghästtest sker på Strömsholm

Lördag-Söndag den 5-6 maj – endast treårstest

Lördag-Söndag den 26-27 maj – 3-årstest, 4-årstest i dressyr och hoppning (samt 5-åriga fölston) samt öppen klass.

Lördag-Söndag den 30 juni-1 juli – 3-årstest, 4-årstest i dressyr och hoppning (samt 5-åriga fölston) samt öppen klass.

Uppdaterade regelverk, viktigaste ändringarna:

  • 3-årstestet öppnas för 4-åringar som inte gjort 3-årstest som 3-åringar
  • Åldersgräns för öppen klass vid 4-årstestet tas bort
  • Öppen klass öppnas även för hingstar
  •  Hoppbanan för 4-åringarna modifierad, nu ett galoppsprång i kombinationen istället för två