"            

Välkommen till SWB Mälardalen

SWB Mälardalen är en ideell förening som utgörs av en sammanslutning av uppfödare av svenska varmblodiga ridhästar samt övriga för den svenska varmlodiga ridhästaveln intresserade personer i mälarområdet. Föreningens mål och ändamål är att verka som regionalförening inom ramen för Swedish Warmblood (SWB) stadgar och ändamål, tillvara ta uppfödarnas intressen
Är gräset grönare i Mälardalen?
Samarbetspartners