Ordförande    Sara Grandin (Sittande 2023-2024)

073-153 16 78  /  ekebystuteri@gmail.com

Vice Ordförande    Susanne Stenfors (Omval 2024-2025)

070-842 21 91 / stenfors.susanne@gmail.com

 

    Kassör        Katarina Remnemark (Sittande 2023-2024)

    070-398 19 88   /   katarina@bedohras.se

Ordinarie Ledamot     Agnes Mårs (Sittande 2023-2024)

073-713 19 00  / agnes@maars.se

Ordinarie Ledamot    Marianne Hedberg (Omval 2024-2025)

070-461 41 84  /  info@flinkbacken.se

Ordinarie Ledamot     Birgitta Dahlin (Omval 2024-2025)

0224-320 47 (hem)  /  070-676 20 67 (mobil)  /  birgitta@stallfastbo.se

Sekreterare (adj.)      GunBritt Pettersson

0292-210 25 (hem)  /  070-340 71 27 (mobil)

    Suppleant      Jimmy Vargas    (Sittande 2023-2024)

 

             Suppleant     Julia Grenmark (Omval 2024-2025)

               072 – 329 18 11 / juliagrenmark01@gmail.com

        

 

Suppleant      Elizabeth Axtelius (Sittande 2023-2024)

 

      Suppleant     Julia Navrén (Nyval 2024-2025)

 

           Suppleant      Elvira Bergqvist (Fyllnadsval 2023-2024)

 

Om SWB Mälardalen

SWB Mälardalen är en ideell förening som utgörs av en sammanslutning av uppfödare av svenska varmblodiga ridhästar samt övriga för den svenska varmlodiga ridhästaveln intresserade personer i mälarområdet. Föreningens mål och ändamål är att verka som regionalförening inom ramen för Swedish Warmblood (SWB) stadgar och ändamål, tillvara ta uppfödarnas intressen genom att:
• anordna föredrag och diskussioner om aktuella frågor rörande avel av svenskt varmblod
• medverka till att genomföra regionala unghästbedömningar såsom fölmönstring,
treårstest och kvalitetsbedömning
• medverka till förmedling av uppfödda hästar
• verka för att ston med goda prestationer sätts i aveln
• bevaka medlemmarnas intressen beträffande seminverksamhet och hingsthållning

SWB Mellersta

SWB Mellersta är en sammanslutning av de regional föreingar inom SWB, som ligger i just mellersta Sverige, med syfte att samordna bedömningskalendern och andra evenemang som t.ex. regionala fölchampionat. SWB Mellersta består av SWB Mälardalen, SWB Södermanland, Gävleborgs Hästavelsförening, SWB Örebro, SWB Dalarna och Wermlands Hästavelsförening.

Det regionala fölchampionatet med AGRIA-fölet på Strömsholm den 24 september 2017 ordnas av SWB Mellersta.

 

 

Valberedning

Jonas Johnson (sammankallande, omval (2023-2025), 073-656 37 88, jonas.johnson@stromsholm.com

Malin Cohlin (sittande 2022-2024), 070-537 48 86

Jan Philipsson (sittande 2022-2024), 070-848 87 99, Jan.Philipsson@slu.se

Hillevi Brasch (omval 2023-2025)

 

Revisorer

Sandra Danielsson (omval 2023)

Fanny Blom (Nyval 2023)

Revisorssuppleanter

Cecilia Svedberg (Nyval 2023)

Stadgar
Pokaler
Dessa dokument ska ligga här:

vandringspris MVK Klangenstam dressyr statuter.jpeg

vandringspriser MVK Carthago fälttävlan statuter.jpeg

vandringspriser MVK Irma la Douce hppning statuter.jpeg

Karlsdalspokalen statuter.pdf

 

Arbetsgrupper

SWB Mälardalen har ett antal arbetsgrupper där alla medlemmar är välkomna att engagera sig för någon fråga eller evenemang utan att för den skull behöva vara styrelseledamot. De olika arbetsgrupperna består av en sammankallande person som också ingår i SWBM:s styrelse. Sammankallande väljs vid SWBM:s konstituerande möte, men övriga deltagare i arbetsgruppen behöver inte ingå i styrelsen. Arbetsgruppen bereder sina frågor till styrelsen för beslut men kan ta löpande beslut som inte har av ekonomisk betydelse. Om det beredda materialet är omfattande eller om ingen deltagare från gruppen kommer att vara närvarande vid ordinarie styrelsemöten, bör materialet skickas skriftligt innan mötet. De olika arbetsgrupperna samarbetar och stämmer kontinuerligt av sin verksamhet med varandra.

 

Bedömningar
Sammankallande:                Marianne Hedberg

Bedömningsgruppens uppgift är att planera och genomföra de årliga unghästbedömningarna för tre- och fyraåriga hästar smat fölbedömningar. Denna grupp bör ha fler deltagare från styrelsen än sammankallande, eftersom uppdraget är relativt omfattande. Sammankallande skall vara en person med stor erfarenhet av unghästbedömningar och alla deltagare i gruppen bör ha bedömningsledarkompetens.

Gruppen ansvarar också för att skaffa sponsorer och priser. Gruppen bör ha ett nära samarbete med kommunikations/marknadsföringsgruppen och stämma av vilka priser som ska delas ut.

Evenemang/saluhäst

Sammankallande:        Annelie Eriksson

Evenemangsgruppen planerar och genomför de evenemang som inte är unghästbedömningar, t.ex. prisutdelning, saluhästvisning, eller hingstvisning.

Kommunikation/Marknadsföring

Sammankallande:                Agnes Mårs

Kommunikations/marknadsföringsgruppen ansvarar för kommunikation från SWBM:s styrelse till medlemmar, sponsorer, SWB m.fl. Övriga arbetsgrupper skickar informationsmaterial till kommunikationsgruppen. Deltagare i gruppen ansvarar även för att sprida övrig information som kan fungera som marknadsföring av SWBM och göra föreningen synlig. Det är lämpligt att hemsidesadministratören är sammankallande. Bland övriga deltagare skall facebooksidesadminstratörer ingå och det är önskvärt att ordförande och/eller vice ordförande ingår i gruppen.

Ekonomi

Sammankallande:                Katarina Remnemark

Ekonomigruppen ansvarar för SWBM:s ekonomi och bokföring. Gruppens sammankallande skall vara föreningens kassör. Övriga deltagare skall vara ordförande och vice ordförande men även andra kan ingå om behov finns.

Uppfödare

Sammankallande:                Susanne Stenfors

Uppfödargruppen ansvarar för kontakt och samarbete med UngSWB och övriga uppfödare. Gruppen ordnar aktiviteter som träffar för uppfödare, studiecirklar etc.

Young Blood

Sammankallande:                Julia Grenmark

Young Blood är namnet för föreningens ungdomsgrupp för personer under 26 år. Gruppen arbetar för att skapa möjligheter för unga att engagera sig samt arrangera evenemang så som utbildningar, träffar och clinicar.