Att ha föl

När ditt föl är fött kan du börja planera för dess framtid. Se till att det är friskt och växer som det ska och vaccinera, avmaska och fodra så att fölet får optimala förutsättningar att växa i lagom takt för att i framtiden bli en hållbar tävlingshäst. Genom att tempa fölet ofta håller du koll på fölets hälsostatus. Fölets normala temperatur är 38-38,5oC, alltså något högre än hos en vuxen häst. Vaccinering görs mot stelkramp och hästinfluensa kan kombineras. Kolla upp vilka intervall som gäller idag. Fölet kan behöva avmaskas mot spolmask och det görs i så fall vid 8 och 16 veckors ålder. Från början kan fölet ha väldigt skeva ben men de rätar normalt ut sig då fölet får röra på sig på fast underlag. Eventuella avvikelser går att rätta till med hjälp av verkning. Tillväxtfaserna i benens leder sluter sig först i hovleden och därefter i ordning kron-, kot- och framknäled. Det är däför viktigt att vara observant redan från början men samtidigt vara försiktig så man inte överkorrigerar.

Formidabel, foto Amanda Fog

foto: Amanda Fog

Fölet lever uteslutande på stoets mjölk fram till 2-3 månaders ålder även om den ofta tidigt petar i sig hö, gräs eller lite av moderns kraftfoder. Därefter måste den också äta fast föda för att få i sig tillräckligt med näring. Vid denna tid har de flesta antikroppar från råmjölken tagit slut och fölet är extra känsligt för infektioner tills det byggt upp ett eget fullgott immunförsvar. Det är därför mycket viktigt att om möjligt hålla ston med föl åtskilda från t.ex. tävlingshästar.

Det är viktigt att föl får gå i flock med andra föl så de kan leka och därmed aktiveras och röra på sig. En av de viktigaste ingredienserna för att få en hållbar här är att den får röra på sig som unghäst. Via SWB Mälardalen kan du få kontakt med andra uppfödare och samordna bete och senare uppstallning/lösdrift som är anpassade till unghästar med mycket grovfoder och stora ytor att röra sig på. Under fölet första halvår tränar man på normal hantering som att bära grimma, ledas, lyfta fötter och vänja det vid beröring över hela kroppen.

Under sommaren kan du visa ditt föl på de fölbedömningar som anordnas av SWB Mälardalen. Fölbedömningarna är ett första steg för att se hur våra avelshingstar nedärver sig. En nog så viktig uppgift då det är mycket viktigt att ligga i framkant i avelsarbetet och använda sig av de unga avelshingstar som visar framfötterna eftersom det är de som är framtiden. Vid fölbedömningen visar du ditt föl som antingen hopp- eller gångartsföl.  Det är viktigt att träna innan bedömningen så att fölet är van vid hantering och att ledas i grimma. Tänk också på att träna lastning av sto och föl.

 

Litteraturtips:

  • Språngrulla
  • Hästsverige
  • Att bli med föl – Från stoets brunst till fölets avvänjning, av Stig Holmstedt, Monica Magnusson Falk och Lennart Peterson-Brodda
  • Unghästar, Ingrid Andersson och Charlie Lindberg