SWB Mälardalen kallar till årsmöte den 1 februari 2022 kl. 19.00

Till följd av rådande omständigheter hålls årets årsmöte digitalt, det är därför obligatorisk föranmälan senast den 28 januari för att vi ska kunna lösa det tekniska. Anmäl dig med PM till SWB Mälardalen på Facebook/Instagram eller via mail till info@swbmalardalen.se och uppge namn och e-postadress.

  • Ev. motioner till årsmötet skickas till info@swbmalardalen.se senast den 18 januari.
  • Är du intresserad av att arbeta i styrelsen – kontakta valberedningens ordförande Jonas Johnson på jonas.johnson@stromsholm.com
  • Handlingar till årsmötet publiceras på föreningens hemsida malardalen.swb.org innan årsmötet.

Välkomna!