Startlista 29/3 på Strömsholm

Tänk på att vara framskrittade när det är er tur. Vi är i Gula Ridhuset, se karta.

 

kl 17.00 Micaela Molin

kl 17.15 Ingela Johansson

kl 17.30 Cecilia Granstam

kl 17.45 Sara Åkerlund

kl 18.00 Åsa Davidsson

kl 18.15 Anna-Karin Stål

kl 18.30 Louise Nilsberth

kl 18.45 Axgården

kl 19.00 Cecilia Lind

kl 19.15 Axgården

 

Områdesskiss på Strömsholm. Gula ridhuset är markerat.