Många undrar hur vårens evenemang påverkas av coronaviruset och än så länge vet vi inte. SWB kommer invänta hur Svenska Ridsportsförbundet ställer sig till mindre tävlingar, och därefter i samråd med det att under veckan ge besked hur regionala föreningar ska hantera frågan, och vi kommer att följa dessa direktiv.

Det kan vara så att vi måste följa vissa föreskrifter för att få anordna bedömningar, eller att de helt får senareläggas till senare under sommaren. Vi kommer därför att senarelägga öppnandet av anmälningar till test 2 och 3 till den 10e april då vi vet mer. Test 1 som redan har öppnat för anmälan kan komma att påverkas av beslutet SWB tar, men ingen kommer behöva betala anmälningsavgift till ett test som blir inställt på grund av coronaviruset covid-19. Hoppas alla håller sig friska och att vi kan genomföra testerna som planerat.

SWB Mälardalens styrelse genom Agnes Mårs