Strax före årsskiftet skickade vi en enkät om våra unghästtester, för att höra vad medlemmarna tycker. Medlemmarna är överlag mycket nöjda med unghästtesternas genomförande, men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Samtliga åsikter har vi diskuterat och kommit med ett lösningsförslag till, och några vi lyfter fram är:

– Bättre stöd för hur man visar sin häst efterfrågas
– Lista över vilka ugnhästutbildare och visare som finns i regionen
– Skapa mötesplats mellan säljare och köpare
– Webbsända visningar
– Snyggare rosetter
– Bättre högtalarsystem i nya ridhuset

Vissa av dessa punkter är redan åtgärdade, medan andra kommer under året att ordnas med, bland annat att öka vårt utbud av utbildningar både för häst och människa. Mer om det inom kort.

Vid frågan om vad syftet var med att visa sin häst svarade de allra flesta att det är ett mål i utbildningen och för att få inspiration om hästens fortsatta utveckling.

– 4,1 i rating skulle rekommendera unghästtestet till en vän. Skalan visar ett som är lägst och fem är högst.
– Överlag är man nöjd med organisationen runt unghästtestet
– Tilliten till domarnas bedömning är hög

Några fakta om de som svarat:
– 70 % visar sin häst privat
– 20% visar sin häst professionellt
– hemsidan och sociala medier viktigaste kommunikationskanalerna

Stort tack till alla som svarade på vår enkät. Vi fick hela 80 svar. Tack vare er så fick vi reda på så mycket som kan förbättra våra test. Även små åtgärder är betydelsefulla.

Vi ser fram emot 2020!
Hälsningar Styrelsen